Vi bruker cookies for å lagre brukerdata slik at vi kan forbedre din nettsideopplevelse.

×
Budstikka logo
Markedskampanje

5 grunner til at du bør annonsere i Budstikka


Annonsering i lokalavisen kan gi mange fordeler som riksdekkende aviser ikke nødvendigvis kan gi. For lokalbefolkningen vil opplevelsen av å være tett på viktige lokale nyheter og begivenheter oppleves som både relevant og unikt.
 

Vi gir deg 5 gode grunner til hvorfor annonsering i Budstikka vil ha god effekt på din markedsstrategi, både i papiravisen og på nettavisen.


1. Attraktiv og kjøpesterk målgruppe

Gjennom Budstikka når du en kjøpesterkt og godt utdannet målgruppe. Leserne er representert over et stort aldersspenn, med størst overvekt på de fra 40 år og oppover. Det er lesere i alle livsfaser, både småbarnsfamilier, tenåringsforeldre og eldre som leser avisen. Felles for alle er at de har relativt høy utdannelse og inntekt.

Befolkningen i Asker og Bærum er kjent for å være trendsettere. De er aktive innen sport og har stor interesse for mote, design og kultur. I Forbruker- og Mediarapporten 2020 oppgir Budstikkas lesere at de legger igjen store summer på utstyr og klær i løpet av året. Sammenliknet med respondenter som ikke leser Budstikka, er våre lesere villige til å betale mer for kvalitetsvarer.


2. Troverdig kilde

Blant befolkningen i Asker og Bærum leser 52 % Budstikka. Avisen er for mange en troverdig kilde som de føler en sterk tilknytning til. I Kjøpesenterrapporten 2020 viser resultatene at folk har større tillit til reklame i lokale medier fremfor riksdekkende. I tillegg oppgir 34 % at de er positive til lokal reklame i sin lokale nettavis, mens kun 17 % oppgir det samme for nasjonale aviser. 38 % mener at lokalavisen på nett er viktig som informasjonskanal når det kommer til gode tilbud på varer og tjenester i nærmiljøet.


Mange av dagens lesere har vokst opp med papirutgaven til Budstikka og tilgangen til lokalt lesestoff har vært en viktig del av hverdagen. Budstikka er en av de avisene som fremdeles er sterkt forankret med sin papiravis, selv etter at nettavisen kom.
Den samme rapporten viser i avsnittet om lokale medier at 31 % har mest tillit til sin lokalavis på papir og 18 % har mest tillit til lokalavisen på Internett.

3. Høy kjennskap

Gjennom lokal annonsering får leserne en gjenkjennelseseffekt fordi de kjenner igjen butikken/bedriften og lokasjonen. Nesten samtlige som leser den digitale utgaven av Budstikka oppgir at de liker å handle i store varehus/kjøpesentre. Selv om nettbutikker ofte tar over for butikker, ser vi at det i Asker og Bærum fortsatt er mange som ønsker å handle i fysiske butikker fremfor nettbutikker. Derfor vil annonsering med gode tilbud i nærområdet kunne tiltrekke seg langt flere kunder gjennom Budstikka enn ved annonsering av sentrale butikker/bedrifter som ikke er lokalisert i lokalmiljøet. 


4. Høy dekning

Budstikka har høy dekning av lesere blant Asker og Bærum sin befolkning. 52 % av befolkningen leser Budstikka ukentlig. 37,9 % leser nettavisen og 22,5 % leser papiravisen. Vi er dermed godt representert i begge kommuner. 46 % i aldersgruppen 40-59 år leser digitalutgaven og 48 % av de over 60 år leser papiravisen. 

5. Lokal kontekst

Ved å kombinere papiravisen og nettavisen til Budstikka har du mulighet til å nå hele 82 919 lesere på en uke. I en lokalavis finner leserne unikt lokalt innhold som oppleves relevant, og som de føler en tilhørighet til. Gjennom annonsering i lokalavisen kan man spille på lokal tilstedeværelse og opplyse om lokale begivenheter. Blant askerbøringer og bæringer er mange interessert i hva som skjer i kommunene, både når det kommer til nyheter, men også tilbud og informasjon fra butikker i nærmiljøet.Når folk blir spurt om hva som skiller lokale medier fra konkurrentene, scorer lokalavis og lokal nettavis best på følgende kriterier sammenliknet med riksdekkende aviser, facebook og TV;

 • Orienterer om det som skjer i nærmiljøet
 • Troverdig
 • Tillit til
 • Interessant
 • Nytte av i hverdagen
 • Viktig for meg
 • Er helt nødvendig
 • Har reklame som gir nyttig informasjon om pristilbud
 • Opplyser om nye varer og tjenester

Lokalavisen scorer lavest på følgende påstander; 

 • Har reklame som virker forstyrrende
 • Har reklame som repeteres for ofte

Trenger du hjelp til å sette opp en god mediemiks som sikrer at du når målgruppen i flere kanaler? Vi kan hjelpe deg. Ta kontakt for et uforpliktende møte, så kan vi bli bedre kjent.

New call-to-action

Motta våre nyeste blogginnlegg!