Vi bruker cookies for å lagre brukerdata slik at vi kan forbedre din nettsideopplevelse.

×
Budstikka logo
Markedskampanje

Derfor må du unngå at annonsen din havner på useriøse nettsteder

Ifølge en rapport fra Integral Ad Science vil annonser på nettsider med høy kvalitet gi 20 % større engasjement enn tilsvarende annonser på useriøse nettsteder.  I dagens digitale markedsføring må vi ta dette på alvor.

Dersom du som annonsør ønsker å bli tatt seriøst i en tid hvor Internett florerer av informasjon og reklame, bør du styre unna useriøse nettsteder. Ikke bare vil det gi langt større effekt å annonsere på en nettside som for forbrukeren oppfattes som pålitelig og seriøs. Merkevaren din kan ta direkte skade av å bli satt i sammenheng med støtende eller upassende innhold på dårlige nettsider.

Integral Ad Science ønsket å finne ut om reklamens plassering ville ha noe å si for hvordan folk oppfattet budskapet. En slik oppfattelsesforvrengning, som påvirker måten man tolker informasjon fra omgivelsene når man allerede har dannet seg et positivt eller negativt inntrykk, er det man kaller The Halo Effect.

I studien som ble gjort samlet de inn data fra 50 deltakere i alderen 18+ som leser nyheter på mobil minst 5 ganger i uken. De ble i løpet av 30 minutter vist både høy- og lavkvalitetsnettsider. Her ble de eksponert for annonser fra åtte store merkevarer. Hjernen til deltakerne ble studert mens de reagerte på annonsene.

Større sjanse for at reklame vist på seriøse nettsider påvirker kjøpsbeslutningen

gullfisk-haifinneResultatene viste at dersom samme reklame vises på en lav- og høykvalitetsnettside er reklamen 74 % «bedre likt» på høykvalitetsnettsiden. Samme reklame skaper også 20 % mer engasjement når den blir vist på en side som oppfattes som pålitelig.  I tillegg husker man den samme reklamen 30 % bedre på en sympatisk og seriøs nettside. Jo bedre man husker en reklame, jo større sjans er det for at det vil påvirke forbrukeren til å ta en kjøpsbeslutning. Ettersom langtidsminnet korrelerer med beslutningstaking og kjøpsintensjon, vil det være langt mer effektivt å annonsere på sider som forbrukerne har positive assosiasjoner til.

 

Hvor skal du putte annonsepengene dine?

Store menger datainnhold er utfordrende med tanke på å beskytte annonsører mot at annonsen blir vist i sammenheng med upassende og støtende innhold som vil skade deres merkevare og omdømme. Men det gir også store muligheter for inntekstgenerering gjennom annonsørinnhold.

I løpet av 2019 vil over en tredjedel av verdens befolkning ha et håndholdt «device», det vil si en smarttelefon eller ipad.  Ifølge rapporten vil halvparten av tiden vi bruker på nettet skje via mobil i 2019, samme året hvor mobil overgår TV når det kommer til mediaforbruk i USA. Det er derfor ikke overraskende at 1/3 av annonsebudsjettene i år vil bli brukt på å nå engasjerte målgrupper nettopp via mobil.

Som annonsør vil man støte på en rekke utfordringer og spørsmål. Hvordan skal man bruke annonsebudsjettet sitt? Hvordan kan man forsikre seg om at annonseringen gir effekt? Hvordan når man målgruppen sin? Hva fungerer? Og hvordan oppfattes annonsen min av de som ser den?

Merkevaresikkerhet, fake news, ad fraud, ad blocking er bare noen av de digitale utfordringene en annonsør står ovenfor. For å skape en tryggere og et mer transparent system i bransjen ønsker man et større og tettere samarbeid mellom annonsør og byråer. 

Fake News kan være svært skadelig for din annonse

For forbrukerne er det viktig at reklamen de blir eksponert for er relevant. Her har annonsørene blitt flinkere til å møte kundens behov. 63 % av de som klikker på annonser mener at reklamen har blitt mer relevant de siste 2 årene.

Fake-news

For deg som annonsør er det også veldig viktig å tenke på at nettstedet man annonserer på ikke er i konflikt med merkenavnet. Forbrukere vil også reagere negativt på upassende annonseplasseringer hvor annonsen vises sammen med upassende eller støtende innhold. Etter avsløringer om fake news og spekulasjoner som oppsto i etterkant av Trump-valget, har flere og flere selskaper blitt langt mer bevisst på å beskytte sin merkevare og sitt omdømme.

Så hva bør du som annonsør tenkte på i 2019?

Kort oppsummert; her er noen viktige påstander en annonsør bør ha i bakhodet når annonsebudsjettet skal plasseres:

  • Det er stor forskjell på hvordan en annonse oppfattes dersom den ses på en lavkvalitets- eller høykvalitetsnettside. Styr unna useriøse nettsider og ha kontroll over hvor annonsene dine havner.
  • Effekten til annonser varierer ut fra konteksten de presenteres i. Unngå å annonsere på sider med støtende og upassende innhold.
  • Annonser på nettsider av høy kvalitet oppnår høyere engasjement og blir ansett som mer sympatisk enn annonser på nettsider av lav kvalitet.
  •  

sjekkliste-markedskampanje

Motta våre nyeste blogginnlegg!